Wandelintervisie

Soms ervaar je een lastige situatie waarvoor je zelf niet zo gauw een oplossing weet te vinden. Het kan helpen om dit probleem te delen met een aantal collega’s en samen naar een gerichte oplossingsrichting te zoeken.

De wandelintervisie biedt een aanpak om dit proces te ondersteunen. Met een groepje collega’s (maximaal 6) start je de wandeling door zo neutraal mogelijk te vertellen wat je dwarszit. De collega’s stellen vragen om het probleem helder te krijgen, zonder onduidelijkheden. Met de antwoorden, die ze van jou krijgen, proberen zij het probleem kernachtig samen te vatten. Daarna doet elke collega een suggestie voor een oplossingsrichting. De groep bespreekt met elkaar welke oplossing het best past bij het geschetste probleem.

De wandelintervisie is krachtiger dan een gewone intervisie op kantoor door de uitvoering wandelend buiten te doen. De sfeer is meer ontspannen en er ontstaat vanzelf meer inspiratie en lagere drempels. Als het nodig is om onderweg wat dingen op te schrijven dan wordt de wandeling even onderbroken. Het is ook heel makkelijk om met twee of drie groepjes over een bepaald onderdeel verder te praten zonder dat je elkaar hindert. De wandelintervisie komt het best tot zijn recht als je de wandeling in een parkje of bos kunt doen met hier en daar een bankje.

Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de wandelintervisie zijn de koerskaart en de leidraadkaarten uit het programma Duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van SZW.