Over Gerard

Gerard Oud

Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven. Daarbij heb ik veel met teams gewerkt en heb ik collega’s begeleid om een stap vooruit te zetten.

In de roeisport heb ik aan sportcoaching gedaan; dit betrof zowel individuele coaching als het coachen van een team. Zowel in mijn werk als in de sport heb ik veel met stressgevoelige activiteiten te maken gehad.

Belangrijke competenties die ik meebreng zijn: goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen en een goede intuïtie. Daarnaast reken ik ook inspiratie, overtuiging en het bieden van structuur tot mijn krachtige eigenschappen.

Met die kennis en ervaring kan ik u ondersteunen op het gebied van Duurzame inzetbaarheid. Ik denk graag met u mee over hoe u uw medewerkers vitaal en met veel plezier aan het werk kunt houden.